Доклад за банковата индустрия в България

Сливания и придобивания с особено голям ефект върху репутацията на банките в България.

Докладът на Perceptica за банковата индустрия в България включва данни и анализи на сделки по сливания и придобивания, и, по-конкретно, как тези сдеки се отразяват на пнлайн репутацията на засегнатите банки. Фокусът на доклада е върху разговора в социалните мрежи.

Как портфолиото услуги на дадена банка отговаря на начина, по който потребителите я възприемат в социални мрежи?

Какво влияе на репутацията на социалните мрежи и как?

Свалете безплатния доклад сега и научете повече.