Старт мониторинг

Достъпът до необходимата информация, в правилния момент е от основно значение за вземането на решения, своевременното предприемане на действия и овладяване на различни ситуации. Едно от основните предизвикателства, които стоят пред бизнесите и организациите в днешно време, е обработката и филтрирането на необятния информационен поток, в условията на постоянно увеличаващите се задължения на PR и маркетинговите специалисти, които отговарят за това.

 

Пакет “Старт Мониторинг” цели да отговори на нуждата ви от информационно осведомяване и включва тези три услуги:

 

Ежедневен мониторинг

Създаване на един проект по подадени от вас ключови думи, свързани с вашия бранд, конкуренти и сферата, в която работите. По тези ключови думи ние ще проследяваме за вас информация от печат, електронни и интернет медии. Ежедневно ще получавате бюлетин по зададените от вас ключови думи, в час, избран от вас, така че да бъдете информирани за всичко, свързано с бранда ви. Този бюлетин може да се изпраща както само до вас, така и до цялото ръководство на компанията/организацията ви. В него ще виждате целите текстове на статиите, в които сте споменати, заедно със съпътстващите им метаданни – заглавие, тип медия, име на медията, линк към оригинала, дата и час на публикуване. Към печатните статии, разбира се, имате и оригинал на статията. Освен ежедневния бюлетин ще имате достъп и до нашата платформа за медиен мониторинг, с три уникални акаунта за нея, в която може да следите информацията в реално време, да правите различни справки и екстракти в различни формати. Чрез този бюлетин не просто ще сте информирани за всичко, казано за бранда ви в медиите, но ще можете и пълноценно да проследявате изпратените от вас прессъобщения, както и дали ключовите послания в тях са предадени адекватно на аудиторията. 

Водещи новини от България

Освен основния бюлетин с новини за вас, ежедневно ще получавате бюлетин “Водещи новини от България” с най-актуалната информация от страната, отнасяща се до политика, икономика и общество. Бюлетинът предоставя цялостен преглед на водещите заглавия в медиите за съответния ден. Той съдържа не повече от 15 новини, които с един поглед ви осигуряват най-важното за деня – кратко, точно и ясно. В една страница може да се ориентирате за текущата обстановка в страната ни.

Прессъобщения

В допълнение към двата бюлетина, получавате и още един бонус от нас, за който сме сигурни, че би бил от изключителна полза за всеки един PR и маркетинг специалист. С абонамент за пакет “Старт Мониторинг“, ние ви осигуряваме публикуване на до три прессъобщения месечно, чрез което ви предоставяме още един медиен канал за комуникация с вашата аудитория. Прессъобщенията ще бъдат публикувани на нашия сайт в секция, създадена специално за това. Може да я разгледате тук. Като още една добавка към пакета ви даваме гаранция, че всички наши настоящи клиенти ще получават вашите прессъобщения под форма на допълнителен бюлетин. Имаме възможност да публикуваме прессъобщението и на английски език, ако имате нужда информацията да бъде представена така.

Бъдете в крак с медийните отразявания на бранда ви, както и с всичко актуално, случващо се в България. 

Със "Старт мониторинг" разполагате с основните услуги в областта на медийния мониторинг. Получавате и допълнителна платформа за публикуване на фирмени новини и прессъобщенията. 

Заявете пакет "Старт мониторинг" като се свържете с нас. 

Контакти >>