Медийни консултации

Ние ви консултираме на всеки етап от вашите комуникационни дейности

Perceptica интегрира собствени технологии за медиен мониторинг с експертизата на своите медийни анализатори и специалисти по PR и маркетинг. Осланяйки се на данни и анализи, ние ви консултираме и направляваме вашите стратегически комуникационни дейности.

Подходът на Perceptica

Подходът на Perceptica при измерването на успеваемостта на комуникациите и предоставянето на ключови съвети за подобрението ѝ започва с фокусирането върху конкретни бизнес цели, като по този начин ви помага да оптимизирате усилията си и да изградите комуникационен план, който ефективно да допринася за постигането на стратегическите цели на кампанията ви.

Защо Perceptica?

Нашите клиенти са комуникационни професионалисти от агенции и вътрешни отдели, корпорации, неправителствени организации и институции. Консултираме ги на теми като:

  • Подобряване комуникационната ефективност и рентабилност
  • Създаване на комуникационни планове и системи за ранно предупреждение
  • Създаване на модели за медийно измерване, базирано на зададени ключови показатели за ефективност
  • Определяне на ключови показатели за ефективност на комуникацията, базирани на зададени бизнес цели
  • Представяне резултатите от комуникацията на мениджмънта
  • Подготовка на sales pitch презентации
  • И много други

Вижте какво можем да направим за вас

Пишете ни