Работа от вкъщи

Word cloud work from home report

2020 e за всички ни едно предизвикателство, което преминава под знака на корона вируса от една страна, но и на произтичащите от него промени в начина ни на живот. През 2019 г. много компании не можеха да си представят, че ще им се наложи да работят дистанционно, а днес това е факт и дори вече се приема за даденост. 

За нас, в Perceptica, промените в общественото мнение и нагласи са нещото, което силно ни вълнува, а анализът им е наша първа специалност. 


Медиен анализ "Работа от вкъщи"

Представяме ви медиен анализ, извличащ нагласите, изразени в социалните мрежи в периода по време и след извънредното положение в България. Анализът показва настроенията към пандемията от коронавирус като цяло, както и към работодателите и тяхната роля в тази криза. Основно засегнати теми са работата от вкъщи и нейните позитиви и негативи, както и неясното бъдеще в условия на криза. Като ключово предизвикателство е отчетена нуждата от прозрачна комуникация между работодател и служител.

За целта на анализа са извлечени споменавания по темата за работа от вкъщи в социалните медии. Анализираните канали включват форумното пространство, блогсферата, Facebook и Twitter. 

Разгледаният органичен потребителски разговор позволява да се изведат обективни изводи за нагласите и развитието им във времето между март и септември 2020. Това допринася за изграждането на актуална картина на ситуацията. По този начин се създава солидна основа за вземане на конкретни решения по време на пандемията, когато става дума за бизнес организацията и комуникацията със служители и партньори на компанията.

Кликнете на бялото прозорче в тази страница, за да продължите към доклада.


Защо Perceptica?

Вярваме, че всеки може да се възползва от проследяването на традиционни, онлайн медии, социални мрежи и най-вече - от достъпа да правилната информация в точното време. Ние не предоставяме просто данни, а търсим решения заедно с компаниите, с които работим.

Покритието ни обхваща медии от цяла Югоизточна Европа, като всичките данни, които събираме за клиентите си, могат лесно да бъдат достъпени и анализирани чрез платформата за медиен мониторинг на Perceptica.

Ако имате въпроси или нужда от съдействие, можете да се свържете с нас!