Комуникационни предизвикателства в банковия сектор

Каква е ролята на комуникациите в изграждането на доверие в банките?

Вероятно повече, отколкото в други сектори, когато доверието във финансовите институции е застрашено, негативните последици могат да афектират не само акционери и клиенти, а да повлияят и на цели икономики.

Затова на 31 май Comms Talks: Banks изследва ролята на комуникационните специалисти в изграждането и поддържането на доверие в банковия и финансов сектор.

Както при предишните издания на Comms Talks бяха разгледани предизвикателствата и възможностите пред комуникаторите в сектора в рамките на откровена и критична дискусия, която насърчава активното участие на аудиторията.

Свалете сега докладът на Perceptica, изготвен специално за събитието като кликнете в бялото прозорче в горната част на страницата, и вижте как медийният анализ води до по-добро представяне на банките и по-стабилна финансова среда.