Комуникационни предизвикателства пред туризма в България

Каква е ролята на комуникациите – медии, PR, маркетинг и реклама – в създаването на единен, положителен и устойчив „бранд” за България? Kаква е и каква трябва да бъде комуникационната стратегия на България като туристическа дестинация?

Тези въпроси бяха в центъра на дискусията Comms Talks: Tourism, която се проведе в петък, 28 юни, в
столичното коуъркинг пространство SOHO, организирана от Perceptica и Европейската асоциация на комуникационните директори (EACD).

Експертите обобщиха, че основният проблем на туризма у нас не е комуникационен, а как държавата развива по-устойчиви модели и политики в сферата (или как не го прави). Наред с това беше разгледан и друг въпрос, който до голяма степен определя нивото на туристите, които привличаме, както и усещането, с което те помнят страната ни: трябва ли и можем ли да бъдем по-гостоприемни, за да създадем по-устойчив тип туризъм, който не разчита на сезонност, а на преживяване и отношение?

Пълният доклад на Perceptica за медийното отразяване включва 23 културни и природни забележителности в България и оценка на популярността им сред местни и чуждестранни туристи. За целите на изследването са използвани конкретни  обекти, а не цели курорти или населени места, където е трудно да се определи каква част от разговора е за населеното място, и каква – за него като туристически обект.

Докладът е напълно безплатен. Свалете го сега като кликнете на бялото поле!