Комуникационни предизвикателства пред големите супермаркети

В докладът ще откриете анализ и коментари на база отразяването в традиционните и социални медии на някои от ключовите за сектора теми: как качеството на продуктите е определящо за мнението на потребителите, къде супермаркетите трябва да фокусират усилията си и кои фактори движат най-силно онлайн разговора. 

Кои са факторите, които определят потребителското отношение в социалните медии, и какво влияние имат комуникациите върху потребителите в този особено конкурентен сектор, бе основният фокус на дискусията
Comms Talks: Retail. Разговорът се базира на ново изследване на агенцията за медийни анализи Perceptica, което измерва потребителското отношение към редица важни за сектора теми.

„Качеството на продуктите е от първостепенна важност за потребителите. Наблюдава се спад в обсъждането на ценовия аспект в социалните медии. Темата за КСО заема цели 39% от разговора в традиционните медийни издания, но тези теми не са във фокуса на крайните потребители и техните мнения онлайн“, заяви Георги Ауад, директор на Perceptica. „Оказва се, че игрите и програмите за лоялност (в това число стикери, стикита, ваучери и т.н.) представляват най-значителен интерес за потребителите.”

Значително разминаване в разговора на традиционните медии и потребителите се наблюдава не само по отношение на КСО кампаниите, но и когато става дума за нови търговски обекти и собствените марки на веригите. Над 93% от публикациите в социалните медии са свързани с качеството на продуктите. Програмите за лоялност, цените и промоциите са обсъждани почти изцяло в социалните мрежи.

Свалете безплатния доклад на Perceptica, изготвен  сега и вижте как медиите влияят на имиджа на всяка една от веригите.

Искате да направите запитване за изготвяне на доклад на тема по избор? Свържете с нас!