политика за поверителност

 

Благодарим ви, че посетихте Perceptica.com. За да защитим по-добре вашите данни ви предоставяме нашата Политика за поверителност, която разяснява онлайн практиките на Perceptica за съхранение на информация и методите, които използваме за събиране и използване на вашата информация на този уебсайт. Perceptica уважава вашата поверителност и се стреми да защитава личните ви данни. Информацията, която Perceptica съхранява за вас и нейното използване зависи от връзката ви с Perceptica и от услугата, която използвате. Perceptica събира и използва вашата информация за администриране, подобряване, получаване на обратна връзка и за висококачественото предоставяне на нашите услуги. Също така използваме тази информация, за да преценим какво може да представлява интерес за вас и да персонализираме нашите продукти и услуги с цел продажби и маркетинг активности. Използваме информацията, за да комуникираме с вас или за да получим обратна връзка за услугата и всички подобрения, които можем да направим.


Каква лична информация събираме

Видовете лични данни, които могат да бъдат събрани, включват: име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на факс, данни за регистрация и плащане, подробности за участие в събития, проучвания и информация за вашите интереси и ползване на различни продукти и услуги. Perceptica може да получи тази информация чрез директен контакт с вас, от трети страни като вашия работодател, нашите доставчици или автоматично чрез използването на нашите продукти и инструменти. Ако сте регистриран потребител на нашите услуги, Perceptica може да събира информация за използването на нашите услуги, като статистика за достъпните данни, време и обем на използване и данни за трафика. Можем също да събираме някои нелични данни, когато посещавате нашите уебсайтове, които могат да включват дневници, вида на браузъра, който използвате, типа на използваната операционна система, името на домейна на вашия доставчик на интернет услуги, продължителността на сесиите и други подобни данни за използване или данни за системата.


Информация за маркетингови цели

Perceptica може да се свърже с вас относно услугите, за които не се абонирате, но които според нас могат да ви заинтересуват. Можем също така да използваме информацията, за да предложим безплатен пробен период на услуга или да Ви поканим на конференции и събития. Имате право да ни помолите по всяко време да не се свързваме с вас чрез директен маркетинг. Можете да направите това, като изпратите имейл до [email protected] със заглавие „Премахване от маркетинговите списъци “.

Понякога използваме неличните данни, които събираме, за да подобрим дизайна и/или съдържанието на нашия уебсайт. Можем също така да използваме тази информация, за да анализираме използването на уебсайта, както и да ви предложим продукти или услуги.


Съхранение на информация и продължителност

Perceptica съхранява информацията ви в бази данни, каквато е например базата данни за управление на взаимоотношенията с клиенти. Информацията може да се съхранява и използва от Perceptica за определен период от време, в съответствие с необходимостта да се отговаря на запитвания, да се подкрепят нашите клиенти или да се решават проблеми и да се предоставят нови услуги. Можем да запазим вашата информация след като престанете да използвате нашите услуги. Когато това се изисква от закона и/или органите на страната, вашата информация ще бъде запазена за по-дълго време.


Разкриване на вашата информация

Освен когато изрично сте се съгласили или където законът позволява, Perceptica не разкрива, не дава под наем или продава вашите лични данни на трети страни. Можем да разкрием лична информация в отговор на правен процес, в отговор на съдебна заповед, в отговор на искане на правоприлагаща агенция, когато считаме, че е необходимо да разследваме, предотвратяваме или предприемаме действия по отношение на незаконни действия, в случаи на нарушение на нашите условия за ползване, или както се изисква по закон. Можем да прехвърлим информация за вас, в случай, че се обединим с друга компания.