Ролята на комуникациите в туризма

Създаването на единен, положителен и устойчив „бранд” за България - (не)възможна мисия за комуникационните специалисти

Кой печели съревнованието между еко и културни дестинации с курорти, описвани в медиите като „евтини и весели”? Как опаковаме и продаваме по-успешно туризма, дискутираха на Comms Talks: Tourism.

Каква е ролята на комуникациите – медии, PR, маркетинг и реклама – в
създаването на единен, положителен и устойчив „бранд” за България, каква е и каква трябва
да бъде комуникационната стратегия на България като туристическа дестинация? Тези въпроси
бяха в центъра на дискусията Comms Talks: Tourism, която се проведе в петък, 28 юни, в
столичното коуъркинг пространство SOHO.

Въпреки че, по данни на Министерство на туризма, туризмът у нас отбелязва ръст, дискусията
разгледа редица въпроси, сред които дали ръстът до момента е бил случаен, какъв тип туристи
привлича България понастоящем и какви иска да привлече реално, както и какво е необходимо
да се направи, за да дойдат те.

„Световният тренд в туризма включва три основни компонента: екология, устойчивост и био, и
ние трябва да се съобразим с тяхq ако искаме да отговорим на очакванията. Съседският
туризъм на Балканите има неизползван потенциал и недобре развитата инфраструктура у нас
допълнително го затрудняват”, каза Георги Ауад, директор “Продукти” на Perceptica. „Имаме
много проблеми, включително в комуникацията. Рекламираме хаотично, сякаш крещим.
Британският турист знае за България това, което се пише в медиите, а то най-често представя
страната ни в отрицателна светлина. Пример за това е Слънчев бряг, за който медийното
отразяване е почти изцяло негативно -- близо 70% от публикуваните статии през изминалата
година обсъждат черноморския курорт през призмата на престъпността”, каза още той.

Кого искаме да привлечем -- платежоспособния румънски, гръцки или сръбски турист, или
западните масови туристи, които се интересуват от туризма, предлаган най-често в Слънчев
бряг? И как да обърнем този тренд, каква е тенденцията спрямо обекти като Слънчев бряг?
„Днес цялата индустрия е насочена към масовия турист”, коментира Мартин Димитров,
изпълнителен директор на рекламна агенция Nitram и модератор на дискусията. „Но се оказва,
че хората търсят все повече преживявания и все по-малко ол инклузив, не обръщат толкова
внимание на дестинациите. Все по-малко хора искат да се чувстват туристи, когато са на
ваканция.”

Според изследването на Perceptica, представено на събитието, Рилският манастир е най-
предпочитаната дестинация в България сред чуждестранните туристи, но събира близо 20% по-
малко отзиви в TripАdvisor от Аквапарка в Слънчев бряг. Туризмът ни има потенциал да се
развива, включително да повиши присъствието си на британския пазар, но въпросът днес е
искаме ли още туристи, които ни разпознават като дестинация, предлагаща евтино забавление,
и как бихме могли да променим облика на страната ни сред чужденците.

Участниците в дискусията се обединиха около мнението, че туризмът трябва да се обособи по
видове туризъм, сред които културен, екстремен, селски, винен, голф-туризъм и други, и
именно това е световният тренд, това се търси най-много днес, но без да се пропускат
задължителните компоненти – вкусна храна, добре развита инфраструктура и
висококачествено обслужване.

В заключение експертите обобщиха, че основният проблем на туризма у нас не е
комуникационен, а как държавата развива по-устойчиви модели и политики в сферата на
туризма (или как не го прави). Наред с това беше разгледан и друг въпрос, който до голяма
степен определя нивото на туристите, които привличаме, както и усещането, с което те помнят
страната ни: трябва ли и можем ли да бъдем по-гостоприемни, за да създадем по-устойчив тип
туризъм, който не разчита на сезонност, а на преживяване и отношение?

Специални гости на дискусията бяха комуникационните експерти Мартин Димитров,
изпълнителен директор на рекламна агенция Nitram и модератор на дискусията; Весела
Николаева, главен редактор на Severozapazenabg.com и съавтор на книгата „От Балкана до
Дунав“; Иван Радев от Асоциация на европейските журналисти; Десислава Олованова,
изпълнителен директор на агенцията McCann Sofia, и Георги Ауад, директор „Продукти” на
Perceptica.

Comms Talks: Tourism е четвъртото от поредицата тематични по сектор събития Comms Talks,
които целят да активизират диалога между практици от четирите съставни части на
комуникационната индустрия: вътрешните комуникационни отдели, агенциите, медиите и
медийните анализатори. Поредицата e съвместна инициатива на Perceptica и Европейската
асоциация на комуникационните директори (EACD), с подкрепата на Българското дружество за
връзки с обществеността (БДВО) и Международната асоциация за измерване и оценка на
комуникациите (АМЕС). Събитията Comms Talks са публични, безплатни и събират на едно
място настоящи и бъдещи професионалисти в сферата на комуникациите.
Comms Talks: Tourism бележи финала на Сезон 1 от серията Comms Talks, която ще продължи с
три нови издания от септември 2019 г.

Пълният доклад на Perceptica, разглеждащ отразяването в онлайн пространството на различни
туристически обекти в България, сред които 23-те най-популярни културни и природни
забележителности, Пловдив и Слънчев бряг, може да изтеглите тук.