Comms Talks: Banks

На 31.05 в SOHO (София) от 9:30 Comms Talks: Banks ще изследва ролята на комуникационните специалисти в изграждането и поддържането на доверие.

Започвайки с предпоставката, че знанието създава доверие, основният акцент в дискусията ще бъдат инициативите за финансова грамотност, предприети от банките и институциите, и потенциалът на комуникациите да служат като инструмент от основно значение за финансовата стабилност.

Както при предишните издания на Comms Talks, ще разгледаме предизвикателствата и възможностите пред комуникаторите в сектора в рамките на откровена и критична дискусия, която насърчава активното участие на аудиторията.

Регистрирайте се безплатно тук.