Нашите клиенти:

Сити Клиник - Клиент на Персептика
Клиент на Персептика
Армеец - Клиент на Персептика
Клиент на Персептика
Готови ли сте да откриете нови възможности с помощта на медийния мониторинг и анализ?

Персептика е част от редица международни и регионални асоциации: