Студентите по журналистика ще се запознаят с медийния мониторинг на социалните мрежи


Водещи практици в медийния мониторинг и анализ на социалните мрежи започват от днес, 20 февруари, курс със студенти на Факултета по жуналистика и масова комуникация (ФЖМК) на СУ „Св. Климент Охридски“.

Основен преподавател е Боян Иванович, докторант във ФЖМК. Сред гост-лекторите е и Георги Ауад от агенция Perceptica, който е сертифициран експерт от AMEC (Международна асоциация за измерване и оценка на комуникацията).

Дисциплината „Медиен мониторинг на социалните мрежи“ предлага знания за основополагащи концепции за социалната комуникация в контекста на съвременните социални медии. Представят се практическите ползи от изследването на потребителските коментари в социалните мрежи и влиянието им върху обществото. В рамките на курса се изучават спецификите на социалната комуникация онлайн, отношенията потребители-брандове, възможностите за интеракция по време на кампании, както и тенденциите за развитие на социалните мрежи.

Студентите ще имат възможност да обвържат наученото със знанията, придобити от други дисциплини във факултета и ще усвоят практически умения за анализиране на съдържание под различни форми от различни комуникационни канали като Фейсбук, Туитър, форуми, блогове, както и от традиционни медии (печатни и онлайн издания).

Като част от обучението на студентите ще бъде предоставена необработена комуникационна извадка и конкретен проблем със задачата да обработят информацията и да направят анализ на данните, извеждайки препоръки за управление на комуникацията от страна на крайния клиент, обясни Боян Иванович и допълни, че най-успешно представителите се в курса „Медиен мониторинг на социалните мрежи“ ще имат възможност за стаж и постоянна работа в агенцията за оценка и измерване на репутацията Perceptica.

Perceptica в медиите: OFFNews