Как медийният мониторинг помага на комуникационните експерти?Ако работите в сферата на PR, маркетинг и комуникации, знаете колко е важно да:

  • Проследявате успеха на кампаниите си;
  • Поддържате добрата репутация на бранда;
  • Овладявате кризи;
  • Знаете какво се случва в обкръжаващата ви среда.

Обработването на цялата тази информация и пречупването ѝ през призмата на организацията, се оказва нелека задача в работата на комуникационния специалист.

Предизвикателството “Маркетинг и PR специалист”

Комуникационният специалист трябва незабавно да научава всяка информация, която се появи и която по някакъв начин може да рефлектира върху бизнеса. Не просто пряко свързаните факти, а и такива като икономическа и политическа обстановка в страната, промени в законодателството, решения на Министерски съвет, промяна на лихвите, културни събития –  с една дума ПР и маркетинг специалистът трябва винаги да знае всичко. Защото всяко едно късче информация може да се окаже решаващо за бранда.

Освен това да бъде информиран за най–новото и важното в своята област, от комуникационният експерт се очаква да синтезира, анализира, обобщава и представя информацията на мениджмънт екипа, придружена от нужните съвети и насоки за последващи действия. 

Тук се появява проблемът – в медиите има твърде много информация. Как да се отсее нужната? 

Само за справка – на ден в българските медии (тук имаме предвид всички типове медии – печатни, електронни, интернет сайтове), се появяват над 100 000 информационни единици –  статии, без да броим рекламите. Чисто съдържание от 100 000 информационни материала.  Ако работите в тази сфера, то със сигурност знаете за какво точно говорим.

Много често обаче на фона на многото ежедневни задачи (информационното снабдяване е само малка част от задълженията на маркетолозите), компаниите не могат да отделят бюджет за допълнителни услуги, нито за външни доставчици. Поради една или друга причина, понякога комуникационният специалист влиза в ролята на човекът-оркестър, тъй като компанията не може да си позволи допълнителен ресурс, нито да наеме втори/трети специалист, с когото да бъдат поделени задълженията, нито да плаща на външна фирма непосилни суми за определена услуга. 

Така, комуникационният специалист има задача да следи информационния поток постоянно, да го синтезира и предава навременно и точно до ръководството на компанията си, да дава адекватни съвети за последващи действия, да организира от–до събития и кампании, да поддържа постоянна връзка с медиите, да подготвя речи, изказвания, изявления, да пише дописки, прессъобщения и още, и още, още – задълженията варират много в зависимост от конкретната компания и нейните нужди.

Това, което е нужно обаче на абсолютно всяка компания, организация, човек, бранд, е информационната осведоменост. Няма как една фирма да оцелее и да бъде успешна, ако не е ориентирана в контекста на медийната обстановка, в която се намира. Всеки бранд трябва да е наясно какво и къде се пише за него, защото медиите имат огромно влияние върху масата и преките клиенти.


Как Perceptica може да помогне в тази ситуация?


Ето тук идва нашето предложение, което да улесни максимално свръхзаетите PR-и/маркетинг експерти , като едновременно с това не се утежнява бюджетът на фирмата. Предлагаме ви
пакет “Старт Мониторинг”, който да отговори на вашите нужди от информационно осведомяване.

Пакет “Старт Мониторинг” предоставя услуги, които напълно обезпечават нуждата ви от основен медиен мониторинг:

  • Ежедневен бюлетин за вас и вашия бранд;
  • Ежедневен бюлетин “Водещи новини от България”
  • Възможност за публикуване на прессъобщения 

Подробности за тези услуги и пакета “Старт Мониторинг” може да научите тук:


Start monitoring button

 

Пакет “Старт мониторинг” може да получите с абонамент към нас на цена от 150 лв. без ДДС на месец. 

Чрез този пакет вие се обезпечавате от най–важните услуги в областта на медийния мониторинг, а освен това и спомагате за разпространение на вашите послания и новини, въплътени в прессъобщенията.  Ще можете едновременно да се информирате за всичко, което се пише за вас в медиите, както и за всичко актуално, което се случва в страната ни, като същевременно с това няма да утежните бюджета на компанията си. 

Свържете се нас, за да заявите пакет “Стартов Мониторинг” или ако имате нужда от допълнителна информация и съдействие.