Започнете годината си с оценка на комуникацията в традиционните и онлайн медии, както и социалните мрежи.

Подробният годишен медиен анализ на Perceptica превръща суровите данни в знанието, необходимо за вземане на решения, анализирайки показатели като:

  • Ангажираност на аудиторията 
  • Тоналност на разговора
  • Представяне на съдържанието
  • Общо възприятие за бранда
  • Анализ на конкурентите
Какво съдържа годишният медиен анализ

Предоставяме подробен разбор на вашето медийно присъствие, както и това на конкурентите ви от изминалата година, така че да можете да насочите своята комуникационна стратегия за текущата година в правилната посока.