Как медийният мониторинг може да помогне на вашия фармацевтичен бизнес?

Фарма индустрията е силно конкурентна и предизвикателна бизнес среда. Като обект на силни регулации и сектор с високи нива на иновации, за бизнесите често се оказва трудно да се справят с тази среда. С нашите услуги за медиен мониторинг можете да бъдете в крак с последните новини, от регулаторни актуализации до пазарни тенденции. Платформата ни проследява традиционни и социални медии, предоставяйки ви информация в реално време, за да можете винаги да вземате информирани решения. С възможността да следите дейностите на конкурентите и настроението на клиентите, можете да сте стъпка напред пред конкуренцията и да адаптирате стратегията си, за да отговорите на нуждите на целевата аудитория.

Как медийният анализ може да помогне на вашия фармацевтичен бизнес?

Фармацевтичните компании трябва да могат да анализират и интерпретират големи обеми от сложни данни, за да вземат информирани бизнес решения. Нашите услуги за медиен анализ ви помагат да вникнете дълбоко в медийното съдържание, което ви вълнува и да идентифицирате тенденции, които невинаги са видими от пръв поглед. Като идентифицирате модели и връзки между различни медийни канали, можете да откриете възможности за подобряване на вашата маркетинг стратегия, методи за управление на репутацията и стратегии в случай на криза. Нашите персонализирани анализи улесняват разпространението на ключови открития сред екипа ви.

Можете да изберете от различни видове анализи в зависимост от вашите бизнес нужди:

  • Анализ по заявка
  • Кризисен анализ
  • Регулярен анализ (ежемесечен, на всеки 3/6/12 месеца)
  • Само в случай на конкретни събития/по време на конкретна кампания
Какво можете да постигнете с медийния мониторинг на Персептика за фармацевтичната индустрия?
  • Бъдете в крак с последните регулаторни и пазарни развития.
  • Наблюдавайте дейностите на конкурентите и настроението на клиентите в реално време.
  • Следете ключови тенденции и развитието на пазара, за да подобрите вашата бизнес стратегия.
Заявете демо

Свържете се с нас сега: