Наблюдавайте споменаванията на бранда си във всички медийни канали

Ритейл индустрията е високо конкурентна и бързо развиваща се, затова е от съществено значение да сте наясно какви са последните тенденции на пазара и как се представят вашите конкуренти. Решението на Персептика за медиен мониторинг за ритейл индустрията, ще ви предостави информация в реално време върху тези и други релевантни за вас параметри като споменаванията на бранда, продуктите и кампаниите ви по всички налични медийни канали. Нашите напреднали технологии позволяват проследяване на промяна в тона на дискусиите и идентифициране на зараждащи се тенденции.

Анализирайте медийното си присъствие, за да подобрите комуникационните си стратегии

В съвременната ритейл индустрия е от съществено значение да имате силно медийно присъствие, за да постигнете успех. Медийните анализи на Персептика ви помагат да разберете как се представя вашата марка във всички медийни канали и да откриете възможности за подобрение. С нашите аналитични инструменти ще получите задълбочен анализ на аудиторията ви, конкурентите и тенденциите на пазара. Получавайки информация подкрепена с данни относно успешността на вашите комуникационни кампании и съобщения, ще можете да подобрите своите стратегии, да повишите ангажираността на аудиторията си и да увеличите продажбите.

Можете да изберете от различни видове анализи в зависимост от вашите бизнес нужди:

  • Анализ по заявка
  • Кризисен анализ
  • Регулярен анализ (ежемесечен, на всеки 3/6/12 месеца)
  • Анализ по събитие, прессъобщение или кампания

 

Какво можете да постигнете с решението на Персептика, ако сте търговец на дребно?
  • Ще бъдете винаги в крак с последните тенденции в индустрията.
  • Проследявате развитието на репутацията си във всички налични медийни канали в реално време.
  • Получавате задълбочени анализи на медийното си присъствие, за да откриете възможности за подобрение.
Заявете демо

Свържете се с нас, за да научите повече: