Качете своята ПР стратегия на следващото ниво с цялостното решение на Персептика за ПР специалисти

Като ПР експерт вие носите отговорността да гарантирате, че посланието на бранда ви е точно и положително представено в медиите. Въпреки това може да се окаже трудно да сте в крак с постоянния поток от информация в традиционните и електронните медийни канали. В големия поток от данни, Персептика предоставя персонализирани решения за обработка и анализ, които да ви помогнат да взимате информирани решения.

Медиен мониторинг с Персептика

С услугите за медиен мониторинг на Персептика ще получите ясна картина за отразяването на Вашата марка във всички медийни канали, включително онлайн медии, вестници, списания, телевизии, радиостанции, блогове, форуми, както и социални мрежи като Facebook, X (Twitter) и други. Благодарение на възможностите на нашата система да предоставя персонализирани отчети на резултатите от медийния мониторинг, ще получавате информацията във формат и с честота, които са най-подходящи за вас.

Медийни анализи с Персептика

Екипът от експертни анализатори на Персептика ви помага да разберете настроенията на клиенти и медии към вашия бранд, да идентифицирате нововъзникващи тенденции и да откриете потенциални проблеми. С нашите услуги за медиен анализ ще можете да вземате информирани решения за вашата ПР стратегия и да бъдете в крак с новостите на пазара.

Можете да изберете от различни видове анализи в зависимост от вашите бизнес нужди:

  • Анализ по заявка
  • Кризисен анализ
  • Регулярен анализ (ежемесечен, на всеки 3/6/12 месеца)
  • Анализ по събитие, прессъобщение или кампания

Ползи от медийния монитроинг и анализ

1
Получавате полезна информация, която ще ви помогне да вземате информирани решения за вашата ПР стратегия.
2
Получавате персонализирани актуализации на отчетите в най-подходящия за вас формат и честота.
3
Ние ще ви помогнем да идентифицирате нововъзникващи тенденции и потенциални проблеми, преди те да се превърнат в опасност за бранда ви.

Свържете се с нас, за да научите повече: