От медиен мониторинг към медийни анализи

Медийният анализ представлява допълнителна услуга, която надгражда медийния мониторинг предлаган от Персептика като ви предоставя възможност да се възползвате от по-задълбочени анализи на теми, от ключова за вас важност.

В Персептика нашата мисия е да предоставяме информация, която да ви позволява по-добре да разбирате своите клиенти, пазара и конкуренцията. За целта се възползваме от възможностите на нашата платформа за медиен мониторинг и анализи и от експертизата на екип от професионални медийни анализатори, за да ви предоставим завършени доклади, които да ви помогнат във вземането на важни бизнес решения и планирането на комуникационна стратегия.

Комбинираме напреднали технологии с дългогодишна експертиза

Персептика разполага с експертен екип, който осигурява анализ на ключови теми, тенденции и развития във вашата конкретна индустрия. Имаме опит в идентифицирането на заплахи за репутацията и предоставяме интелигентни стратегии, които ви помагат да наблюдавате, защитавате и развивате имиджа си.

Използвайки напреднали алгоритми за машинно обучение и съвременни технологии за извличане на информация, Персептика автоматично преобразува големи обеми от неструктурирани данни в структурирана информация. Ние вярваме, че правилният процес на вземане на решения изисква да бъдеш информиран, затова се грижим нашите клиенти да са винаги наясно със заобикалящия ги свят. 

Данните се представят в предпочитания от вас формат и на предпочитания от вас език, като могат да бъдат структурирани в доклади, таблици, графики, персонализирани известия и нюзфийдове или под формата на количествени данни.

Заявете демо
Какво предлагаме?

Медийни анализи, изградени изцяло по вашите нужди

Персептика предоставя най-точните и навременни услуги за медиен анализ, налични в България. С познаване на вашата марка и конкуренция, анализираме хиляди източници, за да ви предоставим подробни насоки относно възприятията, както положителни, така и отрицателни, за вашата компания, както и за конкурентите ви.

Медийните анализи на Персептика могат да се превърнат в критичен компонент от всяка бизнес стратегия, тъй като ви помагат да разберете по-добре вашата бизнес среда и конкурентите, както и какво говорят хората за вас. Като откриваме текущите тенденции, можем да ви помогнем да използвате възможностите и да предотвратите заплахи преди те да се случат.

Видовете анализи спрямо тяхната цел:

 • Анализ на репутацията като работодател
 • Анализ на репутацията
 • Кризисен анализ
 • Анализ на конкуренцията

Видовете анализи спрямо тяхната честота:

 • Анализ по заявка
 • Кризисен анализ
 • Регулярен анализ (ежемесечен, на всеки 3/6/12 месеца)
 • Анализ по събитие, прессъобщение или кампания
Какво е нашето покритие?

Уверете се, че базирате своите решения върху анализи, които предоставят обективна гледна точка върху максимално голям набор от данни и максимално широк спектър от източници.

Ние от Персептика предлагаме медийни анализи на съдържание от:

 • 1 000+ традиционни медии в България, включително онлайн медии, вестници, радио и телевизия 
 • 5 000+ онлайн медии от Хърватия, Румъния, Република Северна Македония, Сърбия и Словения 
 • 40 000+ публични страници във Facebook, X (Twitter) съдържание от избрани профили, блогове и форуми от Югоизточна Европа
 • 100 000+ сайтове на публични институции и компании
 • 10+ години покритие  

*анализът на публични страници във Facebook и X (Twitter) съдържание е част от нашите стандартни пакети; при поискване бихме могли да предложим анализ и на други платформи.

Какви са ползите?
Каква информация предоставят медийните анализи на Персептика?

Задълбочените медийни анализи на Персептика ще ви предоставят информация относно редица фактори от голяма важност за вашето позициониране, репутация и комуникационна стратегия. Част от тях включват информация относно това какво е преобладаващото настроение на дискусиите около темите, които ви интересуват, какво е позиционирането и състоянието на репутацията на вашите конкуренти, кои са най-ефективните медийни канали за вас и вашата индустрия, кои са лидерите на мнение, чиито мнения формират обществените такива, какъв е вашият „Share of voice“, кои са ключовите теми и тенденции на пазара и много други в зависимост от вашите нужди.

Ако нашите анализи представляват интерес за вас, свържете се с нас тук: