Подобрете медийния си мониторинг с Персептика

Медийният мониторинг е един от основните аспекти на работата на всяка медийна агенция, а Персептика предлага инструментите, от които се нуждаете, за да го правите по-добре. С нашия усъвършенстван софтуер за медиен мониторинг можете да сте винаги информирани за  споменаванията на вашите клиенти в традиционните и социалните медийни платформи. Нашата технология предлага не само мониторинг на ключови думи, а и възможността за обработка на съдържанието посредством изкуствен интелект, което предоставя информация относно:

 • Контекст
 • Настроение/тоналност на съдържането
 • Зараждащи се тенденции

Медийни анализи от ново поколение с помощта на Персептика

Вземайте по-информирани решения с медийните анализи на Персептика. Нашите усъвършенствани инструменти за анализ ви помагат да откриете информация относно множество аспекти на вашия бизнес, като например:

 • Идентифициране на фигури от ключово значение за общественото мнение
 • Задъбочена оценка на въздействието на медиите върху репутацията на вашите клиенти
 • Проследяване на дейността на ваши конкуренти или конкуренти на клиентите ви
 • Улавяне на потенциални кризи преди тяхната поява с цел предотвратяване

С нашите персонализирани доклади можете бързо и лесно да представите резултатите си на своите клиенти или членове на екипа си. Можете да изберете от различни видове анализи в зависимост от вашите бизнес нужди:

 • Анализ по заявка
 • Кризисен анализ
 • Регулярен анализ (ежемесечен, на всеки 3/6/12 месеца)
 • Само в случай на конкретни събития/по време на конкретна кампания

Свържете се с нас, ако проявявате интерес към това решение: