Медийният мониторинг: Ключово предимство за комуникационните и рекламни агенции

Целта на комуникационните специалисти и рекламните агенции е чрез стратегически рекламни и маркетингови кампании да подобри позиционирането на брандовете и да предизвика позитивен говор в тази посока. А когато разговорът и интересът са налице, агенциите трябва да участват в него активно и внимателно да наблюдават какво казва аудиторията. Като комуникационни експерти, така относително точно можем да измерим отзвука, резултатите и въздействието на кампаниите, така че:

  1. Да докажем стойността на услугите си пред своите клиенти
  2. Да планираме, коригираме и изпълним по-добри кампании в бъдеще

Добавена стойност на детайлното проследяване на мнението на публиките ни е да можем да докажем успеха на кампаниите си и е да получим признание чрез участие в престижни комуникационни конкурси като Наградите Effie, Наградите Cannes Lions, Наградите CLIO, Наградите Webby и др. 

Важно да се има предвид за такъв тип престижни кандидатури е, че те трябва да са подкрепени от резултати, базирани на данни. Точно тук медийния мониторинг се утвърждава безапелационно като ценен метод за проучване и анализ на медийното присъствие на бранда и клиентите ни, добавяйки допълнителен стойност и дълбочина на комуникационните и маркетинговите ни кампании. 

Какво представлява медийният мониторинг?

Медийният мониторинг и анализ дават възможност на брандовете и рекламните агенции да проследят медийните споменавания по дадени теми, както и разговорите, свързани с тях. По този начин може да се извлече автентична информация и знание, които се получават по-трудно чрез други видове проучване, като фокус групи, например. Хубаво е да се има предвид, че и възможностите, предоставяни от изкуствения интелект, все повече навлизат в сферата на медийния мониторинг, позволявайки по-бързото и ефективно анализиране на големи обеми от данни.

За най-ефективно изпълнение, задачите за медиен мониторинг могат да се изпълняват вътрешно от специализиран екип или да се делегират на външен доставчик на експертни услуги, като например Perceptica.

5 начина, по които рекламните агенции могат да се възползват от медийния мониторинг

За комуникационните агенции е изключително полезно да изградят разбиране за това как техните кампании се приемат от целевите аудитории на клиенти им. Медиен мониторинг може да се използва за подобряване на подходите ни за таргетиране на аудиторията, да тестваме посланията и дизайна на бранда или да докажем стойността на услугите си пред клиентите. Също така, можем да използваме медийния мониторинг, за да обосновем въздействието на рекламните ни кампании и да предоставим необходимите данни за повишаване на удовлетвореността на клиентите и признанието на индустрията.

Нека разгледаме петте ползи от медийния мониторинг за рекламните агенции:

Повишаване на разпознаваемостта на бранда

Медийният мониторинг е компонент на измерването на комуникациите, който ни помага да определим количествено и качествено нивото на разпознаваемост на бранда. Той ни дава повече информация за това колко и какви типове хора говорят за нашия бранд и за общите настроения, които отразяват техните коментари. Чрез медиен мониторинг можем да разберем колко добре познат е брандът или продуктът ни и как са се променили възприятията след осъществена кампания.

На база на тази информация, можем да преценим дали посланията ни се възприемат от точните целеви аудитории. Наличието на тези данни помога на рекламните агенции да вземат по-информирани решения и да адаптират проектите си, като едновременно с това изграждат по-успешно собствената си и тази на клиентите си, репутация.

Анализ на конкуренцията

Винаги е добра идея да знаем какво правят нашите конкуренти. Те могат да бъдат сериозна заплаха за бранда ни, но и да послужат като пример за успех. За успешното изграждане на маркетингова стратегия и бранд позициониране можем да разчитаме на подхода “АВ-тестване” — опитваме определен подход и ако той не се докаже като успешен, го анализираме, извличаме максимално много информация и изводи,  и опитваме отново. По всяка вероятност, подходът на нашите конкуренти е много подобен. Именно поради тази причина, анализирането на техните действия ни помага в това да получим повече информация за успешните и неуспешни практики.

Същите техники и методологии за медиен мониторинг, които използваме, за да следим за споменавания на нашия бранд и тези на нашите клиенти, можем да приложим и спрямо конкурентите си. Можем да открием ключови данни за техните маркетингови стратегии, тактики за ангажиране на аудиторията и цялостното позициониране на бранда.

Наблюдение на тенденциите

Какви са новите тендеции, които ще пренаредят комуникационния пъзел на днешния и още по-важно, на утрешния ден? Това е съществен въпрос, който всички брандове и агенции си задават – знаейки отговорите, те ще водят вълната на публичния интерес, а няма да я следват. Наличието на цялостна стратегия за медиен мониторинг ни помага да идентифицираме текущите и бъдещите тенденции. Това се постига чрез анализ на дискусиите в социалните медии и вайръл публикации за различни периоди. 

Можете да се възползвате от ежедневни, седмични, месечни, тримесечни и дори годишни доклади за медиен анализ.

Не трябва да забравяме, че целта на добрите комуникационни агенции е да подобрят познаваемостта на бранда и да помогнат на клиентите си да продават повече продукти/услуги. Откриването на новите водещи тенденции в ранните им етапи и ангажирането на клиентите с тях възможно най-рано, е ключът към успешния бранд мениджмънт.

Управление на критични ситуации

При все по-наситеното присъствие на „кенсъл” комуникациите в България, когато дори само една недобре преценена публикация може да разруши репутацията на компанията, управлението на критизисни ситуации е от ключово значение. Чрез медиен мониторинг се дефинират и проследяват коментарите на потребителите и по-лесно може да се предвиди кога някоя привидно незначителна тенденция има капацитета да се превърне в нещо много по-мащабно. В случай на реална комуникационна криза, благодарение на предварително добитите данни чрез медиен мониторинг,  могат бързо да идентифицират и анализират нарастващите оплаквания, да се оценят обществените настроения и да се реагира стратегически адекватно, за да намалят потенциалните щети.

Този подход за управление на комуникационна криза би могъл да бъде прилаган не само за клиентите на комуникационните агенции. Самите те, като самостоятелни брандове, са податливи на накърняване на репутацията и е редно да третират собствените си комуникации със същото внимание, както тези на клиентите си.

Идентифициране на инфлуенсъри

Откриването на инфлуенсъри играе важна роля във всяка голяма комуникационна кампания. Целта на всички ни трябва да е да се уверим, че работим с най-точните за нас инфлуенсъри – такива, които имат реална ангажираност в своите акаунти в социалните мрежи и също така разполагат с аудитория, която отговаря на необходимата демографска група.

Инструментите за наблюдаване в социалните мрежи, които се използват в процеса на медиен мониторинг, използват ключови показатели като обхват (потенциално въздействие и експозиция) и ангажираност (харесвания, коментари, споделяния), които помагат да се определи автентичността на ангажираността на даден инфлуенсър. Чрез този похват можем да видим кои от техните публикации се представят най-добре и как последователите им реагират на тях. Дефинирайки подходящите ключови думи, комуникационните агенции могат да използват платформите за наблюдение в социалните мрежи, за да проучат инфлуенсърите във всяка конкретна ниша и да намерят тези, които най-вероятно ще доведат до търсените резултати. 

След като кампанията започне, данните, събрани от непрекъснатия мониторинг, ще покажат на агенцията колко успешно е било сътрудничеството им с инфлуенсърите.

Как вашата рекламна агенция може да се възползва от медиен мониторинг и анализ?

Ние от Perceptica предоставяме на рекламните агенции и отделните брандове множество инструменти за медиен мониторинг. Предлагаме и медиен анализ като допълнителна услуга, която надгражда възможностите ни за медиен мониторинг и създава възможност на  задълбочен анализ на теми от ключово значение за клиентите ни. 

В Perceptica работят професионални медийни анализатори, които създават изчерпателни доклади, които подпомагат вземането на важни бизнес решения и за цялостното подобряване на маркетинговите и рекламните стратегии.

Заявете демо