Получете навременна информация за вашата работодателска марка

Инструментът за проследяване на медиите на Персептика се използва от различни по големина организации, за да получават информация и да разбират какви са предпочитанията на аудиторията им и какво говори тя за техните компании и конкуренти.

Информирайте се за разговорите на аудиторията ви за вашата компания и за конкуренцията.

Ще бъдете информирани за:

  • Позиционирането ви сред потенциални служители
  • Позиционирането ви спрямо конкурентите ви
  • Основни източници на информация в този пазар 
  • Правилните концепции за разработване и оптимизиране на вашата комуникация

Разберете и подобрете репутацията си като работодател с помощта на нашите медийни анализи

Ако искате да разберете как се представяте по отношение на имиджа в сравнение с конкурентите, можем да ви помогнем със задълбочен медиен анализ.

Предлагаме редица решения, които да ви помогнат ефективно да наблюдавате и подобрявате имиджа на марката си като работодател, включително подробен анализ на ефективността на вашия настоящ бранд като работодател и този на конкурентите ви.

Можете да изберете от различни видове анализи в зависимост от вашите бизнес нужди:

  • Анализ по заявка
  • Кризисен анализ
  • Регулярен анализ (ежемесечен, на всеки 3/6/12 месеца)
  • Анализ по събитие, прессъобщение или кампания

Свържете се с нас, ако проявявате интерес: