Получете информация за вашия бранд като работодател с нашия инструмент за слушане на медиите

Инструментът за слушане на медиите на Персептика се използва от големи компании и организации, за да събират информация и да разбират какви са предпочитанията на аудиторията им и какво говори тя за техните компании и конкуренти.

Слушайте какво говори аудиторията ви за вашата компания и за конкуренцията.

Ще получавате информация за:

  • Позиционирането ви сред потенциални служители
  • Позиционирането ви сред конкурентите ви
  • Основни източници на информация в този пазар 
  • Правилните концепции за разработване и оптимизиране на вашата комуникация

Разберете и подобрете репутацията си като работодател с помощта на нашите медийни анализи

Ако искате да разберете как се представяте по отношение на имиджа в сравнение с конкурентите, можем да ви помогнем със задълбочен медиен анализ.

Предлагаме редица решения, които да ви помогнат ефективно да наблюдавате и подобрявате имиджа на марката си като работодател, включително подробен анализ на ефективността на вашия настоящ бранд като работодател и този на конкурентите ви.

Можете да изберете от различни видове анализи в зависимост от вашите бизнес нужди:

  • Анализ по заявка
  • Кризисен анализ
  • Регулярен анализ (ежемесечен, на всеки 3/6/12 месеца)
  • Само в случай на конкретни събития/по време на конкретна кампания

Свържете се с нас, ако проявявате интерес: