Медиен мониторинг за ефективно управление на бранда

Бъдете в течение на отразяването на вашата марка в различните медийни канали с решенията за медиен мониторинг на Персептика. Нашата платформа следи глобални източници на новини, социални медии и форуми, като ви дава цялостна представа за това как се възприема вашата марка. С нашите персонализирани известия и отчети никога няма да пропуснете споменаване на вашата марка или продукт и ще можете бързо да се справите с всякакви проблеми или негативни промени във репутацията ви.

Изчерпателен медиен анализ за управление на бранда ви

Решенията за медиен анализ на Персептика предлагат по-задълбочено разбиране на данните, събрани чрез медиен мониторинг. Нашият екип от експерти анализира данните, предоставя ценна информация и идентифицира ключови тенденции и теми, свързани с вашия бранд. С тези прозрения можете да вземате решения, основани на данни, за да оптимизирате посланията на марката си, да прецизирате целевата си аудитория и да изпреварите конкуренцията.

Можете да изберете от различни видове анализи в зависимост от вашите бизнес нужди:

  • Анализ по заявка
  • Кризисен анализ
  • Регулярен анализ (ежемесечен, на всеки 3/6/12 месеца)
  • Само в случай на конкретни събития/по време на конкретна кампания

Свържете се с нас, за да научите повече за нашето решение: