Бъдете информирани за водещите новини с медийния мониторинг на Персептика

Проследяването на последните тенденции е от съществено значение за всеки бизнес в автомобилната индустрия, който се стреми да бъде пред конкуренцията.

С решението за медиен мониторинг на Персептика можете да получите достъп до информация, за вашия бранд, конкуренти и индустрия в реално време. Нашата платформа следи и анализира медийното съдържание, активността в социалните мрежи и разговорите онлайн за да ви помогнат да приемате информирани решения.

Как медийният мониторинг може да помогне на вашия фармацевтичен бизнес?

Анализът на медиите е мощен инструмент за бизнесите в автомобилната индустрия, търсещи скрити възможности за оптимизация на своята маркетинг стратегия. Нашето решение за медиен анализ ви предоставя възможност да сте винаги запознати с репутацията на вашия бранд, настроението на клиентите и общите тенденции в индустрията. Можете да използвате тази информация, за да усъвършенствате съобщенията си, да идентифицирате нови пазари и да вземате решения, базирани на данни.

Можете да изберете от различни видове анализи в зависимост от вашите бизнес нужди:

  • Анализ по заявка
  • Кризисен анализ
  • Регулярен анализ (ежемесечен, на всеки 3/6/12 месеца)
  • Само в случай на конкретни събития/по време на конкретна кампания
Какво можете да постигнете с медийния мониторинг на Персептика за автомобилната индустрия?
  • Медиен мониторинг в реално време и известия при споменавания на вашия бранд или конкурентни брандове.
  • Задълбочен медиен анализ, включващ анализ на обществените нагласи и идентифициране на водещи тенденции в индустрията.
  • Медийни анализи, които да следят репутацията и на вашия бранд и представянето му спрямо конкуренти.
Заявете демо

Не пропускайте възможността да придобиете конкурентно предимство в тази бързо развиваща се индустрия. Свържете се с нас сега: