Бъдете информирани за водещите новини с медийния мониторинг на Персептика

Проследяването на последните тенденции е от съществено значение за всеки бизнес в автомобилната индустрия, който се стреми да бъде пред конкуренцията.

С решението за медиен мониторинг на Персептика можете да получите достъп до информация, за вашия бранд, конкуренти и индустрия в реално време. Нашата платформа следи и анализира медийното съдържание, активността в социалните мрежи и разговорите онлайн за да ви помогнат да взимате информирани решения.

Как медийният мониторинг може да помогне на вашия автомобилен бизнес?

Анализът на медиите е мощен инструмент за бизнесите в автомобилната индустрия, търсещи скрити възможности за оптимизация на своята маркетинг стратегия. Нашето решение за медиен анализ ви предоставя възможност да сте винаги запознати с репутацията на вашия бранд, настроението на клиентите и общите тенденции в индустрията. Можете да използвате тази информация, за да усъвършенствате посланията си, да идентифицирате нови пазари и да вземате решения, базирани на данни.

Можете да изберете от различни видове анализи в зависимост от вашите бизнес нужди:

  • Анализ по заявка
  • Кризисен анализ
  • Регулярен анализ (ежемесечен, на всеки 3/6/12 месеца)
  • Анализ по събитие, прессъобщение или кампания
Какво можете да постигнете с медийния мониторинг на Персептика за автомобилната индустрия?
  • Медиен мониторинг в реално време и известия при споменавания на вашия бранд или конкурентни брандове.
  • Задълбочен медиен анализ, включващ анализ на обществените нагласи и идентифициране на водещи тенденции в индустрията.
  • Медийни анализи, които да следят репутацията на бранда ви и представянето му спрямо конкуренти.
  • Медийни анализи чрез подробно сегментиране на пазара на сегменти, ценови класове и т.н.
Заявете демо

Свържете се с нас сега: