Студентите по журналистика ще се запознаят с медийния мониторинг на социалните мрежи 20Feb

Posted by on

Водещи практици в медийния мониторинг и анализ на социалните мрежи започват от днес, 20 февруари, курс със студенти на Факултета по жуналистика и масова комуникация (ФЖМК) на СУ „Св. Климент Охридски“. Основен преподавател е Боян Иванович, докторант във ФЖМК. Сред гост-лекторите е и Георги Ауад от агенция Perceptica, който е сертифициран експерт от AMEC (Международна асоциация за измерване и оценка на комуникацията). Дисциплината „Медиен мониторинг на социалните мрежи“ предлага знания…